ارزیابی شنوایی کودکان با مشکل عقب ماندگی ذهنی

ارزیابی شنوایی کودکان عقب ماندگی ذهنی ارزیابی شنوایی کودکان عقب ماندگی ذهنی به چه صورت انجام میگیرد؟ عقب ماندگی ذهنی: قانونی که باید در این کودکان توجه شود این است که اگر تنها به کم توانی ذهنی مبتلا باشد، در تمام مراحل مطابق با سن خود رفتار می‌کند. این قانون در همه‌ی موارد صادق است.…

ارزیابی شنوایی کودکان اوتیسمی

ارزیابی شنوایی کودکان اوتیسمی چگونه است ؟ کودکان با مشکلات پردازش شنیداری: کودکان با اختلال مرکزی: تکنیک پیشنهادی برای ارزیابی کودکان با آسیب های مغزی دو فرض است: هر کاهشی در حساسیت شنوایی برای تن خالص یا کاهش حساسیت در فهم گفتار، توسط آسیب در سیستم شنوایی محیطی نه در مغزمیانی یا مراکز بالاتر ایجاد…

تست شنوایی کودکان ناشنوا و نابینا

ارزیابی شنوایی کودکان ناشنوا و نابینا

تست شنوایی کودکان ناشنوا و نابینا : تست شنوایی کودکان ناشنوا و نابینا چگونه انجام میشود؟ ارزیابی شنوایی کودکان ناشنوا و نابینا از مشکل‌ترین ارزیابی‌هایی است که شنوایی‌شناس با آن روبرو می‌شود. در اغلب موارد وجود اختلال مرکزی در این کودکان، ارزیابی درست وضعیت را مشکل می‌سازد. در موارد شدید درگیری‌های چندتایی، بیشتر بر رفلکس…