مشکلات مادرزادی گوش

مشکلات مادرزادی گوش

مشکلات مادرزادی گوش چیست؟ همانطور که می دانید گوش از سه بخش اصلی ساخته شده است(گوش خارجی، گوش میانی وگوش داخلی). هرکدام از این بخش ها می تواند به واسطه مشکلات ژنتیکی، مادرزادی، مصرف دارو و موارد دیگر دچار تغییر و ناهنجاری شوند. در زیر نمونه هایی که در بیشتر موارد دیده شده است به…

علت كم شنوایی در كودكان

علت كم شنوایی در كودكان

علت كم شنوایی در كودكان: علت كم شنوایی در كودكان یا کم شنوایی اکتسابی در کودکان چیست؟ کم شنوایی ناشی از اتوتوکسیک: داروهایی که بر حلزون یا دهلیز بخش گوش داخلی آسیب می‌زنند به‌عنوان اتوتوکسیک شناخته می‌شوند. داروهای سم گوش ممکن است باعث کم شنوایی حسی عصبی دایمی، سرگیجه، حالت تهوع و عدم ثبات در…

فیستول پری لنف

فیستول پری لنف

 فیستول پری لنف چیست؟ فیستول پری لنفاتیک یا لابیرنتین وضعیتی است که در آن بین فضای پری لنف گوش داخلی و گوش میانی ارتباط غیرطبیعی وجود دارد. تظاهرات این بیماری در شدت و پیچیدگی متفاوت است، معمولاً از خفیف تا ناتوان کننده متفاوت است. فیستول پری لنفاتیک پارگی در هر یک از غشاهایی است که…