بیماری اتواسکلروزیس

بیماری اتواسکلروزیس

بیماری اتواسکلروزیس: بیماری اتواسکلروزیس (سخت شدگی استخوانچه های گوش) چیست؟ بیماری اتواسکلروزیس یک بیماری پیشرونده است. که طی آن کلسیم در استخوانچه های گوش میانی رسوب می کند. و سبب می شود حالت انعطاف پذیری حرکت استخوانچه های گوش مختل شود و سفت شوند که در این حالت افت شنوایی انتقالی در نوار گوش دیده…

جراحی گوش میانی

جراحی گوش میانی

جراحی گوش میانی: جراحی گوش میانی اغلب به دلیل بد شکلی های گوش صورت میگیرد و موجب بهبود آن میشود. ناهنجاری های مادرزادی گوش میانی: از آنجایی که گوش میانی در سه ماهه اول جنینی تشکیل می‌شود، بنابراین عمده بدشکلی‌های این دوره سبب آسیب به گوش میانی می‌شود. ناهنجاری های گوش میانی می‌تواند ناشی از…

بیماری های گوش داخلی

بیماری های گوش داخلی

بیماری های گوش داخلی: بیماری های گوش داخلی چیست؟ در این مقاله به بیماری های گوش داخلی که از طریق مادرزادی انتقال میابد را بررسی نموده ایم با ما همراه باشید. ناهنجاری های مادرزادی گوش داخلی: آپلازی گوش داخلی بر ناتوانی گوش در رسیدن به رشد کامل دلالت دارد. بنابراین، آپلازی گوش داخلی همیشه جز…