بیماری اوتیسم

بیماری اوتیسم چیست؟ بیماری اوتیسم به‌عنوان یکی از اختلالات رشدی پیشرونده به شمار می‌آید و 3 ویژگی دارد: آسیب در تعاملات اجتماعی آسیب در رفتارهای زبانی و غیرزبانی رفتارهای خاص ( نظیر: مقاومت در برابر تغییرات، حرکات تکراری و شیفتگی نسبت به یک شیء) شیوع اوتیسم 5 در 10000 است و در پسران 3 برابر…

سندرم داون

سندرم داون

سندرم داون: سندرم داون یک ناهنجاری ژنتیکی است که به دلیل یک کروموزوم اضافه ای که به هنگام لقاح در جفت کروموزوم 21 به وجود آمده است، ایجاد می شود. سندرم داون که به‌عنوان تریزومی 21 هم شناخته می‌شود شیوعی برابر 1 در 800 تولد دارد و شیوع بسیار بالای کم شنوایی در این کودکان،…

دوزبانگی

دوزبانگی چیست؟ دوزبانگی می تواند سبب تاخیر گفتار در کودکان شود؟ دوزبانگی به پدیده ای گفته می شود که طی آن کودک یک زبان مادری خود را فرا می گیرد و طی این مرحله در معرض زبان دوم دقرار می گیرد. متاسفانه والدین بدون هیچ گونه دانشی از این رخداد به سادگی به این مسئله…