اثر زردی خون نوزادان بر كم شنوايي

اثر زردی خون نوزادان بر كم شنوايي

اثر زردی خون نوزادان بر كم شنوايي زردی از تخریب بخشی از گلبول های قرمز در نوزادی به وجود می آید و ضایعات باقیمانده از گلبول های قرمز به بیلی روبین که عامل ایجاد کننده زردی در نوزادان به شمار میرود تبدیل می شود. زردی اولین اثرش را روی چشم ها می گذارد و سفیدی…

پارگی پرده گوش

پارگي پرده گوش

پارگي پرده گوش پرده گوش یک غشای نازک است که کانال گوش شما (قسمتی که به بیرون باز است) را از گوش میانی شما جدا می کند. پرده گوش در شنوایی دخالت دارد. امواج صوتی باعث لرزش پرده گوش شما می شوند. این فرآیند تبدیل امواج صوتی را به پیامی که به مغز شما می…

مننژیت و کم شنوایی

مننژیت و كم شنوايي

مننژیت و كم شنوايي: اطراف مغز و نخاع یک پرده نازک بنام مننژ وجود دارد که هر گونه التهاب و عفونت آن را مننژیت میگویند. بدلیل قرار گرفتن مغز و نخاع در محیط بسته این عفونتها به مغز منتقل شده و فرد در اثر آن دچار سردرد شدید میشود اگر این عفونتها نخاع را هم…