سمعک ضد آب

سمعك ضد آب چيست؟

سمعک ضد آب چيست؟آيا سمعک ضد اب وجود دارد؟ همواره بيماران گرامي از ما مي پرسند سمعک ضد آب وجود دارد؟ جواب من به اين عزيزان اين است که آنها چگونه فکر مي کنند. اگر منظور آنها اين است که سمعک به هواي شرجي و قطرات باران حساس نباشد بله سمعک ضد آب داريم. يا…

مزایای سمعک دو گوشی

مزایای سمعک دو گوشی

سمعک دو گوشي چه مزايايي دارد؟ هميشه بيماراني که به کلينيک مراجعه مي کنند بيان مي کنند که يک گوش سمعگ بگذارم يا دو گوش؟  هميشه به بيماران عزيز مي گويم اگر خداوند يک گوش را کافي مي دانست بما دو گوش عطا نمي کرد. در کشورهاي اروپايي و آمريکايي اگر سمعک دو گوشي استفاده…

اثر خفگي نوزاد بر كم شنوايي

اثر خفگي نوزاد بر كم شنوايي

اثر خفگي نوزاد بر كم شنوايي اثر خفگي نوزاد بر كم شنوايي ::هایپوکسی واژه ای است که برای بیان پایین بودن غلظت اکسیژن در شریان( رگی که خون را از قلب به اندام ها میرساند) , استفاده میشود , درواقع عدم تعادل بین اکسیژن در دسترس بافت و میزان اکسیژن مصرفی بافت است. هایپوکسی جنینی…