بیمعه سمعک

بیمه ی سمعک

آيا بيمه ها هزينه خريد سمعک را پوشش مي دهند؟ طبق خدمات تعريف شده براي سلامت و درمان بيمه هاي مختلف، اکثر بيمه ها موظف شده اند تا سقف معيني از هزينه سمعک را پوشش دهند. اما هيچ بيمه ايي در کشور تمام هزينه خريد سمعک را پوشش نمي دهد اين درحالي است در تمامي…

بهترین سمعک

بهترين سمعک

بهترين سمعک هميشه بيماران از ما سوال مي پرسند که بهترين سمعک چه برندي است؟ اگر نگاهي به برندهاي سمعک داشته باشيم متوجه مي شويم که سمعک هاي موجود در ايران به چند دسته تقسيم ميشوند: سمعک هاي آلماني:  شامل سمعک زيمنس، سمعک هانساتون، سمعک اي ام، سمعک اديوسرويس، سمعک رکستون سمعک دانمارکي: شامل سمعک…

بهترين کلينيک شنوايي و سمعک ايران

بهترين کلينيک شنوايي و سمعک ايران

بهترين کلينيک شنوايي و سمعک ايران خوشبختانه در ايران رشته شنوايي شناسي و سمعک از سطح علمي بالايي برخوردار است و اين مسئله باعث شده است که تمامي برندهاي سمعک دنيا در ايران عرضه شوند. طبق اصول بين المللي و راهنماي وزارت بهداشت يک کلينيک شنوايي مي تواند در چندين حوزه فعاليت کند: ارزيابي شنوايي…