سمعک ارزان قيمت؟

سمعک ارزان قيمت؟

سمعک ارزان قيمت؟ آيا سمعک ارزان قيمت وجود دارد؟ بله سمعک ارزان قيمت وجود دارد. سمعک هاي ارزان قيمت در تمامي برندهاي سمعک وجود دارد. علت سمعک ارزان قيمت چيست؟ چندين عامل باعث مي شود قيمت سمعک ارزان باشد: ·        سال توليد سمعک ·        تکنولو‍ژي سمعک ·        کشور سازنده سمعک سال توليد سمعک: سمعک هاي…

مراقبت و نگهداري از سمعک

مراقبت و نگهداري از سمعک

چرا مراقبت و نگهداري از سمعک اهميت دارد؟ سمعک وسيله ايي الكتريكي است و همچون ساير وسايل الكترونيكي نياز به مراقبت دارد. سمعک به علت تكنولوژي بالايش گران قيمت است ازاينرو اگر اسيبي به آن وارد شود بدون شك هزينه هاي زيادي را برا  ي بيمار و خانواده او در پي خواهد داشت. سمعک وسيله…

ريز ترين سمعک هاي دنيا

ريز ترين سمعک هاي دنيا

ريز ترين سمعک هاي دنيا هميشه سوال اول بيماران از ما اين است: دکتر کوچکترين سمعک دنيا را براي ما تجويز کنيد. خوشبختانه با پيشرفت تکنولوژي برندهاي سمعک تواسنته اند سمعک هاي بسيار ظريفي توليد کنند. اين سمعک ها عليرغم سايز کوچکشان توانسته اند مدراهاي بسيار پيشرفته ايي را در خود جا دهند. سايز اين…