بهترین سمعک

بهترين سمعک

بهترين سمعک هميشه بيماران از ما سوال مي پرسند که بهترين سمعک چه برندي است؟ اگر نگاهي به برندهاي سمعک داشته باشيم متوجه مي شويم که سمعک هاي موجود در ايران به چند دسته تقسيم ميشوند: سمعک هاي آلماني:  شامل سمعک زيمنس، سمعک هانساتون، سمعک اي ام، سمعک اديوسرويس، سمعک رکستون سمعک دانمارکي: شامل سمعک…

بهترين کلينيک شنوايي و سمعک ايران

بهترين کلينيک شنوايي و سمعک ايران

بهترين کلينيک شنوايي و سمعک ايران خوشبختانه در ايران رشته شنوايي شناسي و سمعک از سطح علمي بالايي برخوردار است و اين مسئله باعث شده است که تمامي برندهاي سمعک دنيا در ايران عرضه شوند. طبق اصول بين المللي و راهنماي وزارت بهداشت يک کلينيک شنوايي مي تواند در چندين حوزه فعاليت کند: ارزيابي شنوايي…

سمعك نامرئي (سمعك iic)

سمعك نامرئي (سمعك iic)

آيا سمعک نامرئي (سمعک iic)وجود دارد؟ بله وجود دارد سمعک نامرئي (سمعک iic) از حدود سال 1392 در كشور وجود دارد كه در طول سال هاي گذشته تغييرات زيادي داشته است زيرا هم كوچكتر شده است و هم تكنولو‍ژي هاي زيادي به آن اضافه شده است. چه تفاوتي بين سمعک نامرئي (سمعک iic) و سمعک…