جدیدترین سمعک های بلتون

جدیدترین سمعک های بلتون

جدیدترین سمعک های بلتون(سمعک آمریکایی) سمعک های بلتون محصول کشور آمریکا می باشد که در ایران دارای نمایندگی چندین ساله می باشد. سمعک امریکایی دیگری به نام استارکی نیز در ایران دارای نمایندگی بوده اما سال های اخیر فعالیت چندانی ندارد. سمعک بلتون از برندهای مطرح GN می باشد که دارای سه برند سمعک معتبر…

سمعک های اینترتون چه ویژگی هایی دارند

سمعک های اینترتون چه ویژگی هایی دارند

سمعک های اینترتون چه ویژگی هایی دارند به طور کلی منشا یا مهد سمعک ها از کشورهای آلمان و دانمارک شروع می شود اما سمعک های دیگر نظیر سمعک های کانادایی(سمعک یونیترون)، سمعک های سویسی(سمعک برنافن، سمعک فوناک)، سمعک آمریکایی(سمعک استارکی و سمعک بلتون) نیز در ایران دارای نمایندگی می باشند. همانطور که می دانید…

سمعک چه کمکی به ما می کند؟

سمعک چه کمکی به ما می کند؟

سمعک چه کمکی به ما می کند؟ سمعک یک وسیله الکترواکوستیک است. این وسیله سیگنال اکوستیکی مثل گفتار را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند و سپس سیگنال الکتریکی  را به اکوستیکی تبدیل می کند و  به مجرای  گوش استفاده کننده می فرستد. میکروفن برای تبدیل سیگنال اکوستیکی به الکتریکی استفاده می شود. سیگنال الکتریکی معمولا…