مراقبت و نگهداري از سمعک

مراقبت و نگهداري از سمعک

چرا مراقبت و نگهداري از سمعک اهميت دارد؟ سمعک وسيله ايي الكتريكي است و همچون ساير وسايل الكترونيكي نياز به مراقبت دارد. سمعک به علت تكنولوژي بالايش گران قيمت است ازاينرو اگر اسيبي به آن وارد شود بدون شك هزينه هاي زيادي را برا  ي بيمار و خانواده او در پي خواهد داشت. سمعک وسيله…

ريز ترين سمعک هاي دنيا

ريز ترين سمعک هاي دنيا

ريز ترين سمعک هاي دنيا هميشه سوال اول بيماران از ما اين است: دکتر کوچکترين سمعک دنيا را براي ما تجويز کنيد. خوشبختانه با پيشرفت تکنولوژي برندهاي سمعک تواسنته اند سمعک هاي بسيار ظريفي توليد کنند. اين سمعک ها عليرغم سايز کوچکشان توانسته اند مدراهاي بسيار پيشرفته ايي را در خود جا دهند. سايز اين…

بیمعه سمعک

بیمه ی سمعک

آيا بيمه ها هزينه خريد سمعک را پوشش مي دهند؟ طبق خدمات تعريف شده براي سلامت و درمان بيمه هاي مختلف، اکثر بيمه ها موظف شده اند تا سقف معيني از هزينه سمعک را پوشش دهند. اما هيچ بيمه ايي در کشور تمام هزينه خريد سمعک را پوشش نمي دهد اين درحالي است در تمامي…