سکته گوش یا کم شنوایی ناگهانی چیست؟

سکته گوش یا کم شنوایی ناگهانی چیست؟

سکته گوش یا کم شنوایی ناگهانی چیست؟ فردی که دچار سکته گوش میشود ممکن است با علامت هایی شامل احساس کیپی شدید در یک گوش و بعد از آن نشنیدن صدا است که همراه با یک صدای بوق همراه است و جزو فوریت های پزشکی است، به پزشک مراجعـه کند. بیداری با افت شنوایی، کاهش…

شكستن استخوان هاي گوش

شكستن استخوان هاي گوش

شكستن استخوان هاي گوش -گسيختگي زنجيره استخوانچه ايي چيست؟ آسیب یا بدشکلی استخوانهای کوچک گوش که استخوانچه نامیده میشوند باعث کم شنوایی میشود. عفونت های حاد و ضربه به سر نیزمیتوانند به استخوانچه های گوش میانی که امواج صوتی را از پرده ی گوش به گوش داخلی انتقال میدهند آسیب بزند.گاهی نیز کودکان به صورت…

تومور عصب هشت چيست؟

تومور عصب هشت چيست؟

تومور عصب هشت چيست؟   نورینوم اکوستیـک واژه ای اســت که غالباً برای توصیف درگیری عصب هشتم بواســطه شـوانوما (Schwannoma) اطلاق میشــود ایـن تومـور خوشخیـم اسـت و معمـولاً از سلولهای غلاف شوان در بخـش وستیبولار عصــب هشـتم منشا میگیرد و منشـا آن سلولهای عصبـــی نمی باشـد تومور عصبی شنوایی حدود ۶% از تومور های داخل جمجمه،…