شكستن استخوان هاي گوش

شكستن استخوان هاي گوش

شكستن استخوان هاي گوش -گسيختگي زنجيره استخوانچه ايي چيست؟ آسیب یا بدشکلی استخوانهای کوچک گوش که استخوانچه نامیده میشوند باعث کم شنوایی میشود. عفونت های حاد و ضربه به سر نیزمیتوانند به استخوانچه های گوش میانی که امواج صوتی را از پرده ی گوش به گوش داخلی انتقال میدهند آسیب بزند.گاهی نیز کودکان به صورت…

تومور عصب هشت چيست؟

تومور عصب هشت چيست؟

تومور عصب هشت چيست؟   نورینوم اکوستیـک واژه ای اســت که غالباً برای توصیف درگیری عصب هشتم بواســطه شـوانوما (Schwannoma) اطلاق میشــود ایـن تومـور خوشخیـم اسـت و معمـولاً از سلولهای غلاف شوان در بخـش وستیبولار عصــب هشـتم منشا میگیرد و منشـا آن سلولهای عصبـــی نمی باشـد تومور عصبی شنوایی حدود ۶% از تومور های داخل جمجمه،…

سمعک اتیکن چه ویژگی هایی دارد؟

سمعک اتیکن چه ویژگی هایی دارد؟

سمعک اتیکن چه ویژگی هایی دارد؟ سمعک اتیکن از برندهای قدیمی و پرفروش در بازار ایران می باشد. سمعک های اتیکن محصول کشور دانمارک می باشد که در تمام رده های قیمتی و قدرتی سمعک موجود می باشد. سمعک های اتیکن به صورت سمعک های نامریی، سمعک های داخل گوشی، سمعک های پشت گوشی و…