مشکل شنوایی و توجه به موقع

مشکل شنوایی و توجه به موقع

مشکل شنوایی و توجه به موقع بيماران با مشکل کم شنوايي در ايران خيلي دير متوجه کم شنوايي خود مي شوند چه دلايلي سبب تاخير در اقدام به موقع تجويز سمعک در کم شنوايان مي شود؟ در کشور ما متاسفانه فاصله زماني زيادي بين زمان شروع کم شنوايي و زمان استفاده از سمعک وجود دارد…

لب خوانی در افراد ناشنوا

لب خوانی در افراد ناشنوا

لب خوانی در افراد ناشنوا لب خواني در اصل اشاره به نگاه کردن لب گوينده است. لب خواني در اصل در چندين شرايط رخ مي دهد: اگر شما به زبان گوينده مسلط نباشيد. مثلا زماني که شما فارس زبان هستيد و در کلاس هاي انگليسي شرکت مي کنيد. چون شما به زبان گوينده مسلط نيستيد…

بهترين کلينيک درمان وزوز گوش در تهران

بهترين کلينيک درمان وزوز گوش در تهران آيا وزوز گوش درمان دارد؟ بله وزوز يک علامت است نه بيماري مثل سر درد. حال اين سردرد مي تواند به علت خستگي باشد به علت گشنگي باشد به علت ميگرن باشد به علت تومور باشد و …. وزوز گوش هم خود بيماري نيست بلکه نشانه ايي از…