داروي خواب آور مناسب براي تست شنوايي ABR

داروي خواب آور مناسب براي تست شنوايي ABR

داروي خواب آور مناسب براي تست شنوايي ABR   هنگام تست شنوايي نوزادان و کودکاني که همکاري مناسبي در تست شنوايي ندارند لازم است توسط دستگاه هاي اتومات و هوشمند امواج حلزون گوش و عصب شنوايي گوش ميزان شنوايي را بررسي کنيم. براي اين نوع از تست هاي شنوايي سنجي لازم است کودک در حالت…

درصد خطای تست های شنوایی

درصد خطای تست های شنوایی

درصد خطای تست های شنوایی چگونه است؟ درصد خطاي تست ABR درصد خطاي تست ASSR تست شنوايي ABR تست شنوايي ASSR   همواره والدين نوزادان و کودکان از ما سوال مي پرسند که خطاي تست ABR يا ASSR چند درصد است؟ در تست شنوايي ABR و ASSR متخصص شنوايي شناسي مي خواهد از ميزان دقيق…

مزایای استفاده از سمعک

مزایای استفاده از سمعک

سمعک چه فوايدي دارد؟ شايد اين سوال بسياري از مردم باشد که سمعک چه فوايدي دارد؟ گاهي اوقات حس هاي بدن فوايدي دارند که در چندين لايه پيچيده مي شوند و سبب مي شود حتي به ذهن ديگران خطور نکند که حس شنوايي چه فوايدي بغير از شنيدن براي انسان دارد. مزاياي سمعک بشرح زير…