لب خوانی در افراد ناشنوا

لب خوانی در افراد ناشنوا

لب خوانی در افراد ناشنوا لب خواني در اصل اشاره به نگاه کردن لب گوينده است. لب خواني در اصل در چندين شرايط رخ مي دهد: اگر شما به زبان گوينده مسلط نباشيد. مثلا زماني که شما فارس زبان هستيد و در کلاس هاي انگليسي شرکت مي کنيد. چون شما به زبان گوينده مسلط نيستيد…

بهترين کلينيک درمان وزوز گوش در تهران

بهترين کلينيک درمان وزوز گوش در تهران آيا وزوز گوش درمان دارد؟ بله وزوز يک علامت است نه بيماري مثل سر درد. حال اين سردرد مي تواند به علت خستگي باشد به علت گشنگي باشد به علت ميگرن باشد به علت تومور باشد و …. وزوز گوش هم خود بيماري نيست بلکه نشانه ايي از…

جدیدترین سعک های مرئی و نامرئی

جدیدترین سعک های مرئی و نامرئی بهترين سمعک  نامرئي بهترين سمعک نامرئي دنيا جديدترين سمعک نامرئي 2018 همواره بيماراني که به کلينيک مراجعه مي کنند از ما سوال مي کنند که بهترين سمعک  نامرئي متعلق به چه برندي است؟ سمعک هاي نامرئي اخرين تکنولوژي روز دنيا را درخود دارند ازاينرو نگران تکنولوژي آنها نباشيد بلکه…