هرآنچه كه در باره آترزي گوش بايد بدانيم

هرآنچه كه در باره آترزي گوش بايد بدانيم آترزي گوش: در این مقاله به بیماری های مادرزادی :آترزی گوش و میکروشیا میپردازیم با ما همراه باشید. علت آترزی گوش را نقص کروزومی، استفاده مادر از داروهایی از قبیل تالامید، عوامل ارثی و سرخجه مادرزادی را معرفی کرده‌اند. آترزي در 4 گريد (درجه) ديده مي شود.…

جدیدترین روش درمان وزوز گوش

جدیدترین روش درمان وزوز گوش (كشف نورون هاي جديد براي درمان وزوز گوش) در انگليس 6 ميليون نفر از وزوز گوش رنج مي برند. وزوز گوش نوعي صدا است كه در گوش يا سر شنيده مي شود.  خود گوش انسان مسؤول ايجاد وزوز نيست اما مناطقي كه در مغز مسئول ايجاد وزوز است شناسايي شده…

شنوايي سنجي نوزادان چند مرحله دارد

شنوايي سنجي نوزادان چند مرحله دارد

شنوايي سنجي نوزادان چند مرحله دارد؟ تعداد دفعات ارزيابي شنوايي نوزادان از بدو تولد به شرايط پزشكي مادر و كودك بستگي دارد كه تعداد اين تست ها به وسيله كميته جهاني شنوايي نوزادان و كودكان تعيين مي شود. طبق دستور اين كميته اگر كودك هر كدام از شرايط زير را داشته باشد لازم است در…