بهبود درک گفتار

موسیقی و بهبود درک گفتار در کودکان کم شنوا

بهبود درک گفتار در کودکان کم شنوا چگونه صورت میگیرد؟ در پردازشگر های سمعک و کاشت حلزون برنامه ایی تحت موسیقی (Music) وجود دارد که باید توسط شنوایی شناس فعال گردد. در این سمعک ها تن های مختلف موسیقی را از هم تفکیک می کند . و آن را برای کاربران خود تقویت کند که…

سمعک دو گوشی

سمعک دو گوشی یا تک گوشی

سمعک دو گوشی چیست و چرا باید مورد استفاده قرار گیرد؟   سیستم شنوایی انسان براساس شنیدن دو گوشی خلق شده است. از این رو از زمان تولد دو گوش انسان ها صدا را دریافت می کنند و به مغز ارسال می کنند. زمانی که صدا از دو گوش به مناطق بالاتر ارسال می شود…

انواع باتری سمعک

انواع باتری سمعک

انواع باتری سمعک:   انواع باتری سمعک در سطح کشور و درکلینیک های شنوایی سنجی وجود دارد. پس از تهیه سمعک، متناسب با نوع و مدل سمعک باتری مناسب باید تهیه و خریداری شود. در برخی موارد که سمعک به خوبی کار نمیکند یکی از دلایل می تواند تمام شدن باتری سمعک باشد. چندین برند باتری در سمعک وجود دارد…