آیا سمعک سبب سر درد می شود؟

سردرد با سمعک سردرد با سمعک : تاکنون هیچ مطالعه رسمی در این زمینه صورت نگرفته است. اما در بررسی سایت های فعال و معتبر در زمینه شنوایی شناسی متخصص های زیادی در این زمینه بحث و گفتگو داشته اند که در زیر به آن می پردازیم. Wayne Staab که از نویسندگان بسیار شاخص در…

بهبود درک گفتار

موسیقی و بهبود درک گفتار در کودکان کم شنوا

بهبود درک گفتار در کودکان کم شنوا چگونه صورت میگیرد؟ در پردازشگر های سمعک و کاشت حلزون برنامه ایی تحت موسیقی (Music) وجود دارد که باید توسط شنوایی شناس فعال گردد. در این سمعک ها تن های مختلف موسیقی را از هم تفکیک می کند . و آن را برای کاربران خود تقویت کند که…

سمعک دو گوشی

سمعک دو گوشی یا تک گوشی

سمعک دو گوشی چیست و چرا باید مورد استفاده قرار گیرد؟   سیستم شنوایی انسان براساس شنیدن دو گوشی خلق شده است. از این رو از زمان تولد دو گوش انسان ها صدا را دریافت می کنند و به مغز ارسال می کنند. زمانی که صدا از دو گوش به مناطق بالاتر ارسال می شود…