سیستم شنوایی چگونه کار می کند؟

نحوه کارکرد سیستم شنوایی انسان

نحوه کارکرد سیستم شنوایی انسان حلزون گوش چگونه كار مي كند؟ گوش انسان شامل 3 قسمت است: گوش خارجي، گوش مياني و گوش داخلي. هركدام از اين قسمت هاي وظيفه خاصي دارند كه درزير با زباني ساده براي شما آنراشرح داده ايم.   گوش خارجی : شامل لاله و کانال گوش است . لاله گوش…