مشکل شنوایی و توجه به موقع

مشکل شنوایی و توجه به موقع

مشکل شنوایی و توجه به موقع بيماران با مشکل کم شنوايي در ايران خيلي دير متوجه کم شنوايي خود مي شوند چه دلايلي سبب تاخير در اقدام به موقع تجويز سمعک در کم شنوايان مي شود؟ در کشور ما متاسفانه فاصله زماني زيادي بين زمان شروع کم شنوايي و زمان استفاده از سمعک وجود دارد…

لب خوانی در افراد ناشنوا

لب خوانی در افراد ناشنوا

لب خوانی در افراد ناشنوا لب خواني در اصل اشاره به نگاه کردن لب گوينده است. لب خواني در اصل در چندين شرايط رخ مي دهد: اگر شما به زبان گوينده مسلط نباشيد. مثلا زماني که شما فارس زبان هستيد و در کلاس هاي انگليسي شرکت مي کنيد. چون شما به زبان گوينده مسلط نيستيد…