میزان کم شنوایی و پیامدهای آن در کودکان

 در کم شنوایی, میزان کم شنوایی

میزان کم شنوایی و پیامدهای آن در کودکان

میزان کم شنوایی و پیامدهای آن در کودکان چگونه است؟

مانندبزرگسالان کم شنوایی در کودکان چندین درجه است که هر کدام منجر به مشکلات خاصی در کودک میشود.

در ادامه درجات متفاوت کم شنوایی و پیامد های ان توضیح داده میشود.علائم کم شنوایی در کودکان

نوارگوش

ادیوگرام


کاهش شنوایی ملایم (dB ۴۰-۲۵):

در این نوع کم شنوایی واکه ها (آ ، او، ای) به راحتی شنیده شده اما هم خوان های بیصدا(س ، ش)از دست میروند . در این میزان کم شنوایی به نظر میرسد که اختلال یادگیری شنوایی ناشی از بی توجهی باشد.
کاهش شنوایی متوسط (dB  ۷۰-۴۱):

این میزان کاهش شنوایی بیشتر در کودکان مبتلابه اوتیت دو طرفه دیده میشود.

این کودکان بیشتر صداهای گفتاری درحین مکالمه را از دست میدهند .

اما استفاده از سمعک در ان ها بسیار مفید است.

در این کودکان به علت حذف برخی از کلمات ، قواعد و قوانین گرامری زبان مشکل داشته و شنیدن حروف ریط و اضافه سخت است.

 

کاهش شنوایی شدید(dB  ۹۰-۷۰):

کودکان مبتلا به این میزان کم شنوایی تنها با استفاده از سمعک و اموزش های ویژه قادرند گفتار را تشخیص دهدند.

بدون استفاده از سمعک انها تنها میتوانند صداهای گفتاری بسیار شدید ان هم در فاصله بسیار نزدیک را تشخیص دهدند.

در این گروه مشکلات گفتاری و زبانی شدید دیده میشود.

 کاهش شنوایی عمیق(dB  ۱۲۰-۹۰):

دراین میزان کم شنوایی زبان و گفتار به خودی خود رشد نکرده  و تنها با استفاده از سمعک و آموزش ویژه ( علاوه بر تربیت شنوایی و گفتار درمانی ) این کودکان میتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند.

این کودکان بدون استفاده از وسیله کمک شنوایی مناسب تنها میتوانند الگوهای ریتمیک گفتار ، صدای خود و صداهای محیطی بسیار بلند را بشنوند.

این کم شنوایی نیزمانند کم شنوایی های شدید باعث مشکلات گفتاری و اختلالات یادگیری شدید میشود.

در برخی از کودکان این دسته حتی سمعک نیز کارایی نداشته و کودک کاندید استفاده از کاشت حلزون خواهد شد.

میزان کم شنوایی

میزان کم شنوایی

کاهش شنوایی های نوسانی:

بسیاری از کودکان در دوران کودکی مبتلابه بیماریهای گوش میانی و عفونت های مکرر ان میشنود .

در برخی مواقع درمان این عفونت ها هفته ها طول میکشد و کودک در زمان مبتلا به این عفونتها مبتلا به کاهش شنوایی میگردد . اگر این روند تکرار گردد کودک در زمان ابتلا بسیاری از صداهای گفتاری در حال یادگیری را از دست میدهد .

برای جبران این عارضه بهتراست در زمان ابتلا تا درمان کامل از سمعک مناسب استفاده شود.

البته پیگیری و ازمایش های مکرر شنوایی برای تنظیم صحیح سمعک توصیه میشود.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

افت شنوایی و تاثیر آن بر گفتار و زبانکم شنوایی ناشی از سر و صدا