تست شنوایی در کودکان بیش فعال (ADHD) و کودکان اتیسم

 در مقالات مخصوص همکار

سنجش شنوایی در کودکان بیش فعال (ADHD) و کودکان اتیسم

سنجش شنوایی چیست؟

کودکان بیش فعال

در کودکان که از لحاظ ارتباطی و شناختی هنجار هستند براحتی می توان با تست های رفتاری میزان کم شنوایی را محاسبه کرد

اما در کودکان بیش فعال و عدم توجه (ADHD)  نمی توان براحتی با آزمون های رفتاری ارزیابی کامل از سیستم شنوایی داشته باشیم.

سنجش شنوایی

آزمون رفتاری شنوایی در کودکان هنجار جهت بررسی میزان کم شنوایی

در این کودکان استفاده از آزمون های عینی (OBJECTIVE)  که نیازی به همکاری کودک ندارد لازم است.

ABR

 

تست ABR (بررسی عصب گوش و ساقه مغز)

 

آزمون OAE (بررسی حلزون گوش)

OAE

سنجش شنوایی

در این آزمون ها از داروی خواب آور (به طور معمول از کلرال هیدرات، دیازپام، پرومتازین و …) استفاده می شود.

در این حالت براحتی می توان میزان کم شنوایی کودک را بررسی نمود.

البته انجام این آزمون ها یکسری معایب هم دراد:

  • بعضی از والدین به داروهای خواب آور حساس هستند
  • نمی توان به طور دقیق تمام فرکانس های شنوایی را بررسی کرد

در نهایت در این کودکان لازم است در چند جلسه میزان کم شنوایی کودک را بدست آورد.

والدین گرامی باید توجه داشته باشند که در کودکان با مشکلات عدم توجه/بیش فعال و اتیسم به علت عدم همکاری مناسب لازم است در طی چند جلسه میزان دقیق شنوایی را اندازه گیری کرد.

ویژگی این کودکان:

در جلسه اول آنها به محیط و درمانگر عادت نمی‌کنند

به جلسات بیشتری لازم است که بتوان توجه کودک را جلب کرد

در نهایت میتوانیم میزان شنوایی را با دقت قابل قبولی بررسی کنیم.

البته در بیشتر جمعیت نوزادان و کودکان لازم است از تمامی آزمون های شنوایی همچون

  • آزمون رفتاری شنوایی(سنجش شنوایی)
  • تیمپانومتری (جهت بررسی وضعیت سلامت پرده گوش، استخوانچه های گوش، رد عفونت گوش و عملکرد طبیعی شیپور استاش)

تمپانومتری

  • OAE
  • ABR

استفاده کنیم که بتوانیم به طور دقیق و همه جانبه میزان شنوایی را محاسبه کرد.

 کم شنوایی در کودکان بخش اول 

کم شنوایی در کودکان بخش دوم 

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

مناطق مرده حلزونیمشکلات مادرزادی گوش