سید یحیی حسینی

دکتر سید یحیی حسینی

متخصص شنوايي و سمعك

فارغ التحصيل از دانشگاه هاي تهران و ايران

رتبه برتر تخصص شنوايي شناسي

مولف كتاب ارزيابي شنوايي در كودكان

چندين سال سابقه ارزيابي شنوايي و تجويز سمعك در بزرگسالان

سخنران در چندين كنگره داخلي و بين المللي