ده راه تشخیص زودهنگام کم شنوايي در بزرگسالان -کلینیک شنوایی سنجی نجوا

ده راه تشخیص زودهنگام کم شنوايي در بزرگسالان

 در مقالات

ده راه تشخیص زودهنگام کم شنوايي در بزرگسالان

 

هميشه با بيماراني مواجه مي شويم که بيان مي کنند احساس مي کنيم توجه ما نسبت به صدا کم شده است. حال وقتي از آنها تست هاي مخصوص شنوايي بعمل مي آيد متوجه مي شويم کم شنوايي دارند اما عمده آنها کم شنوايي خود را انکار مي کنند و بيان مي کنند ما کم شنوايي نداريم و در حين تست حواسمان پرت شده است يا تمرکز نداشته ايم.

اما مي خواهيم ۱۰ علامتي که مي توانيد به سلامت شنوايي خود شک کنيد را براي شما بيان کنيم. اگر اين علائم را داريد حتما به متخصص شنوايي شناسي مراجعه کنيد.

 1. اگر در شنيدن صداي تلويزون مشکل داريد و ولوم صداي تلويزيون را هميشه بر روي ولوم بالا قرار مي دهيد. اگر حتي وقتي محيط ساکت است ولوم صداي تلويزيون را بر روي صداي بالا قرار مي دهيد بايد يک بار تست هاي شنوايي را انجام دهيد.
 2. اگر در شنيدن صداي تلفن مشکل داريد و در حين مکالمات اشتباهي متوجه مي شويد اگر ولوم صداي تلفن را هميشه بر روي ولوم بالا قرار مي دهيد. اگر حتي وقتي محيط ساکت است ولوم صداي تلفن را بر روي صداي بالا قرار مي دهيد بايد يک بار تست هاي شنوايي را انجام دهيد.
 3. اگر هنگامي که با يک نفر در حين گفتگو هستيد و براي درک بهتر به لب هاي او نگاه مي کنيد بايد يک بار تست هاي شنوايي را انجام دهيد.
 4. اگر گاهي اوقات گوش هاي شما سوت مي کشد و به اصطلاح علمي گوش هاي شما وزوز مي کند بايد يک بار تست هاي شنوايي را انجام دهيد.
 5. اگر هنگامي که با يک نفر يا چند حرف مي زنيد صدا را مي شنويد اما کلمات را واضح نمي شنويد بايد يک بار تست هاي شنوايي را انجام دهيد.
 6. اگر در شنيدن صداي پچ پچ مانند و صداهايي که از فاصله دور مي آيند مشکل داريد بايد يک بار تست هاي شنوايي را انجام دهيد.
 7. اگر دائما فکر ميکنيد بقيه افراد خانواده يا دوستانتان آهسته حرف مي زنند يا تمرکز نداريد بايد يک بار تست هاي شنوايي را انجام دهيد.
 8. اگر احساس مي کنيد شنوايي شما نوساني است و بعضي جاها بهتر مي شنويد و بعضي جاها بدتر مي شنويد بايد يک بار تست هاي شنوايي را انجام دهيد.
 9. اگر احساس مي کنيد با هندفري يا هدفون صداي تلفن يا صداي موسيقي را بهتر مي شنويد بايد يک بار تست هاي شنوايي را انجام دهيد.
 10. اگر احساس مي کنيد در حمام يا محيط هايي که صدا اکو مي شود صداها را بهتر مي شنويد بايد يک بار تست هاي شنوايي را انجام دهيد.

در صورتي هر کدام يا چند مورد از علائم بالا را داريد حتما به متخصص شنوايي شناسي مراجعه کنيد. در صورتي که کم شنوايي سريع تشخيص داده شود مي توان با استفاده از سمعک از بدتر شدن آن جلوگيري کرد. سمعک سبب مي شود علاوه بر اينکه صداها را بشنويد از بدتر شدن کم شنوايي شما جلوگيري مي کند. سمعک همچون عينک عمل مي کند.

 

سمعک ها در انواع مدل

 • سمعک نامرئي
 • سمعک داخل گوشي
 • سمعک پشت گوشي
 • سمعک ريک

موجود است.

همچنين سمعک ها در انواع

 • قدرت
 • رنگ
 • تکنولوژي
 • برند
 • سال توليد

موجود است.

سمعک ها محصول ۴ کشور

 • دانمارک
 • آلمان
 • سوئيس
 • آمريکا

هستند.

سمعک فقط بايد زير نظر متخصص شنوايي شناسي تجويز شود. نوع و مدل سمعک بسته به

 • ميزان کم شنوايي بيمار
 • نوع کم شنوايي بيمار
 • سن بيمار
 • خواسته هاي بيمار

تعيين مي شود.

براي مطالعه بيشتر در باره سمعک توصيه مي شود حتما مقاله زير را مطالعه نماييد:

https://najvaclinic.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/

 

براي انجام تست شنوايي و سمعک به کلينيک شنوايي و سمعک نجوا مراجعه نماييد.

کلينيک شنوايي و سمعک مخصوص بزرگسالان در شعبه خيابان مطهري تهران

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با نجوا10 علت براي خريد سمعک هاي هوشمند