جدیدترین روش درمان وزوز گوش - کشف نورون های جدید برای درمان وزوز|02188343584

جدیدترین روش درمان وزوز گوش

 در مقالات, وزوز

جدیدترین روش درمان وزوز گوش (كشف نورون هاي جديد براي درمان وزوز گوش)

 

در انگليس ۶ ميليون نفر از وزوز گوش رنج مي برند. وزوز گوش نوعي صدا است كه در گوش يا سر شنيده مي شود.  خود گوش انسان مسؤول ايجاد وزوز نيست اما مناطقي كه در مغز مسئول ايجاد وزوز است شناسايي شده است. مغز از تعداد زيادي نورون تشكيل شده است كه هر كدام وظيفه خاصي دارند.

مناطق خاصي در مغز وجود دارد كه به آن كورتكس شنوايي مي گويند. در اين منطقه لايه هايي وجود دارد كه هركدام براي يك فركانس خاص اختصاص داده شده اند و دقيقا شبيه نوت هاي پيانو عمل مي كنند.

هر عاملي كه سبب كم شنوايي شود مي تواند بر روي انتقال صدا از حلزون به مغز اثر بگذارد. اين كاهش شنوايي مي تواند به وسيله دارو، سر وصداي بلند و حتي پيري اتفاق بيفتد. اختلال عملكرد نورون ها به وسيله كاهش شنوايي مي تواند سبب فعاليت خود به خودي عصب هاي مغزي شود و اين حالت سبب مي شود عصب هاي شنوايي نتوانند به طور يكپارچه عمل كنند. حال اين اختلال سبب مي شود عصب ها دائما به طور نامنظم تحريك خود به خودي بيش از حد شوند. پيامد اين فعاليت نامنظم بيش از حد ايجاد وزوز گوش است.

در طول زمان اين فعاليت نامنظم پايدار مي شود ازاينرو بيمار دائما صداي وزوز را مي شنود. يافته هاي تصويربرداري از مغز فعاليت هاي پيوسته نامنظم را در قسمت شنوايي مغزنشان داده است.

به مرور زمان وزوز گوش در مناطق مركزي مغز كه مسئول كنترل توجه، احساسات و استرس هستند را درگير مي كند و سبب مي شود مركز احساسات بدن به اين صدا حساس شود. حال وزوز گوش بر روي سطح اضطراب و استرس بدن اثر مي گذارد و سبب مي شود در هر بيماري علائم متفاوتي همچون خستگي، اضطراب، افسردگي و غيره را نشان دهد.

اخيرا متخصصين و دانشمندان در آلمان راه حل هايي را معرفي كرده اند كه مي توان به وسيله آن همزماني عملكرد عصب گوش را بهبود بخشيد و به وسيله آن مي توان وزوز را كاهش و حتي حذف كرد. در اين تحقيق از آكوستيك كوردينت به عنوان وسيله اي كه صداهاي تغيير يافته را توليد مي كند استفاده كردند و اين وسيله سبب مي شود همزماني از دست رفته عصب گوش بهتر شود. حال منطقه از مغز كه فعاليت ان از حد نرمال بيشتر شده بود به حالت طبيعي باز مي گردد. در اين وسيله از يك سري پردازش هاي پيچيده استفاده شده است كه سبب مي شود صدايي توليد شود كه اين صداها سبب مي شود عصب فعاليت همزماني بيشتري داشته باشد و اين همزماني بيشتر سبب كاهش وزوز مي شود.

سيگنال جديد سبب مي شود عصب ها سريعتر تحريك شوند و نورون ها با يكديگر ارتباطات گسترده ايي تشكيل مي دهند كه در نهايت اين تحريك گسترده به مغز مي رسد. سيگنال ارائه شد به طور متناوب وقتي ارائه شود نورون هاي را در يك لحظه فعال مي كند و در يك لحظه غير فعال مي كند. اين الگوي سيگنال كه به زبان ساده يك در ميان ارائه مي شود سبب مي شود تحريك فعاليت اضافي نورون ها را كنترل كند و به مرور فعاليت بيش از حد آن را كاهش داد كه تكرار اين سيگنال سبب كاهش وزوز مي شود.

سيگنال هاي ويژه ارائه شده به وسيله دستگاه سبب تحريك مناطق مرتبط با وزوز در كورتكس شنوايي مغز مي شود. اين سيگنال توسط سمعك هاي مخصوصي كه برنامه وزوز گوش دارند توليد و ارائه مي شود. با استفاده ۴ الي ۶ ساعت در روز از اين وسيله سبب مي شود شما از وزوز گوش رهايي يابيد.

شايد اين براي شما سوال باشد كه چونه اين سيگنال دقيقا مناطق مورد هدف را تحريك مي كند؟ در هنگام ارزيابي وزوز دقيقا فركانسي كه وزوز گوش به آن شبيه است توسط متخصص شنوايي شناسي شناسايي مي شود و دستگاه با ارائه يك الگوريتم مشخص در نهايت فركانسي كه در مغز وزوز را ايجاد كرده است را به طور متناوب تحريك مي كند و سبب مي شود همزماني تحريك عصبي آن منطقه افزايش يابد كه با اين افزايش بايد شاهد كاهش و حذف وزوز باشيم.

نتايج تست هاي مغزي نشان داده است كه نحوه فعاليت عصبي بعد از تحريك تغيير يافته است كه اين تغيير تاييد كننده بهبود وزوز است. ۱۲ هفته ارائه سيگنال نشان داد كه الگوي تحريك نامنظم  امواج  مغزي آلفا و گاما كاهش يافته است و نظم فعاليت عصبي مناطق ايجاد كننده وزوز بيشتر شده است. حال با بهبود الگوي فعاليت منظم مغزي مناطقي از مغز كه در احساسات  آگاهانه نقش دارد  به علت ارتباط دو جانبه با هم تحريك مي شوند كه اين مناطق مرتبط با احساسات مغز خود بر كنترل وزوز نقش دارند و سبب حذف وزوز گوش مي شوند.

كلينيک  مخصوص وزوز گوش نجوا (سمعک نجوا)

سمعک مخصوص درمان وزوز گوش

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با نجواشنوايي سنجي نوزادان چند مرحله دارد