تنظیم سمعک کودکان توسط شنوایی شناس -آموزش تنظیم سمعک کودکان |سمعک نجوا

تنظیم سمعک کودکان توسط شنوایی شناس

 در مقالات

تنظیم سمعک کودکان توسط شنوایی شناس

چگونه به کمک تست abr و assr سمعک کودک تنظيم مي شود؟

در نوزادان و کودکان انجام تست شنوايي رفتاري مسير نيست که علت اين امر عدم همکاري کودکان در پاسخ دهي است. به همين علت در اين افراد لازم است به وسيله تست هاي الکتروفيزيولوژي که نيازي به همکاري فرد نيست، آستانه شنوايي را بدست آورد.

توجه: بايد دقت داشته باشيد استانه شنوايي به وسيله تست هاي الکتروفيزيولوژي به صورت ۱۰۰ درصد دقيق نيست که علت آن به خاطر ماهيت اين تست ها است:

۱٫    براي مثال در ABR از محرک کليک استفاده مي شود و از آنجاييکه عمده انرژي محرک کليک در منطقه فرکانسي ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتز است نمي توان از ميزان سلامت شنوايي در مناطق فرکانسي پايين تر از ۱۰۰۰ هرتز و بالاي ۴ هرتز اطلاعات کاملي بدست آورد.

۲٫    در تست ABR با محرک تن برست و تست ASSR مي توان ۵۰۰ هرتز را بررسي نمود اما همچون تست ABR خلا موجود حس مي شود.

ازاينرو لازم است حتما تست رفتاري با بلندگو  نيز انجام شود.

به نمونه نوار گوش بيمار زير دقت نماييد:

۸۰۰۰

۴۰۰۰

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۵۰۰

۲۵۰

۱۲۵

۵۰

۱۰

۱۵

۲۰

۳۰

۵۰

۶۰

 

عليرغم آنکه در اين بيمار افت شنوايي فرکانس پايين و بالا ديده مي شود در تست ABR و ASSR مي توان پاسخ نرمال ديده شود.

توصيه باليني: جهت ارزيابي مناطق فرکانس پايين و بالاي ۴۰۰۰ هرتز حتما تست رفتاري و DPOAE انجام شود. تا به طور کامل از سلامت شنوايي در تمام فرکانس ها مطمئن شويد.

 

تخمين آستانه با تست ABR:

اگر مي خواهيد با تست ABR سمعک تجويز کنيد لازم است به طور دقيق به نکات زير توجه نماييد:

۱٫    در وهله اول تست ABR بايد از نظر مباحث تئوري تاييد شود.

۲٫    لازم است دقت شود که تست ABR انجام شده با چه دستگاهي ثبت شده است: چون در بعضي از دستگاه ها آستانه بر اساس db PESPL نشان داده مي شود اما در بعضي ديگر بر اساس db NHL. ازاينرو اگر بر اساس دسي بل NHL بود همان عددي که به عنوان آستانه گزارش شده است را معيار قرار مي دهيم اما اگر بر اساس دسي بل PESPL  بود بايد ۳۰ دسي بل از آن کم کنيد.

مثال: اگر آستانه رديابي شده ۵۵ دسي بل NHL بود آستانه شنوايي را همان ۵۵ معيار قرار دهيد اما اگر ۵۵ دسي بل PESPL بود آستانه بيمار ۲۵ دسي بل مي باشد.

 

توجه: دستگاه هاي اينتراکوستيک، مدسن، GSI، پايلوت، ويووسونيک، نوروسافت بر اساس دس بل NHL  است. ازاينرو معيار را دسي بل NHL در نظر مي گيريم:

به شکل زير دقت کنيد:

مثال ۱:

   

 

طبق تست ABR موج ۵ تا شدت ۵۰ دسي بل NHL رديابي شده است از اينرو اگر بخواهيم آستانه کودک کم شنوا را در اديوگرام سمعک وارد کنيم لازم است طبق فاکتور اصلاحي که در شکل سمت چپ نشان داده شده است نوار گوش بيمار وارد شود.

۴۰۰۰

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۵۰۰ هرتز

(۰)

(۵-)

(۱۰-)

فاکتور اصلاحي (۱۰-)

۵۰

۴۵

۴۰

۴۰ دسي بل

 

مثال ۲:

به شکل زير دقت کنيد:


طبق تست ABR موج ۵ تا شدت ۷۰ دسي بل NHL رديابي شده است از اينرو اگر بخواهيم آستانه کودک کم شنوا را در اديوگرام سمعک وارد کنيم لازم است طبق فاکتور اصلاحي نوار گوش بيمار وارد شود.

 

۴۰۰۰

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۵۰۰ هرتز

(۰)

(۵-)

(۱۰-)

فاکتور اصلاحي (۱۰-)

۷۰

۶۵

۶۰

۶۰ دسي بل

 

تخمين آستانه با تست ASSR:

ابتدا لازم است به اين نکته دقت کنيد طبق رفرنس هاي علمي تخمين آستانه با ASSR نبايد هيچ وقت به تنهايي انجام شود و حتما بايد در کنار ASSR ساير تست هاي شنوايي همچون OAE و ABR نيز انجام شود و نتايج آنها در تفسير دخالت داده شود.

فاکتور اصلاحي براي تست ASSR بشرح زير است:

۴۰۰۰

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۵۰۰ هرتز

۵ الي ۱۵ دسي بل

۱۰ الي ۱۵ دسي بل

۱۰ الي ۱۵ دسي بل

۱۰ الي ۲۰ دسي بل

 

مثال ۱:

ازاينرو مثلا اگر بيماري به شما مراجعه کرد که استانه تست ASSR وي بشرح زير بود:


آستانه نهايي بيمار که در اديوگرام سمعک بايد وارد شود بشرح زير است:

۴۰۰۰

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۵۰۰ هرتز

۲۰

۲۵

۲۰

۶۰ دسي بل

۵ الي ۱۵ دسي بل

۱۰ الي ۱۵ دسي بل

۱۰ الي ۱۵ دسي بل

۱۰ الي ۲۰ دسي بل

(فاکتور اصلاحي)

۱۵

۱۵

۱۰

۵۰ دسي بل

 

 

مثال ۲:

اگر بيماري به شما مراجعه کرد که استانه تست ASSR وي بشرح زير بود:

 

آستانه نهايي بيمار که در اديوگرام سمعک بايد وارد شود بشرح زير است:

 

۴۰۰۰

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۵۰۰ هرتز

۱۰۰ (NR)

۹۰

۹۰

۷۰ دسي بل

۵ الي ۱۵ دسي بل

۱۰ الي ۱۵ دسي بل

۱۰ الي ۱۵ دسي بل

۱۰ الي ۲۰ دسي بل

(فاکتور اصلاحي)

۱۰۰

۸۰

۸۰

۶۰ دسي بل

 

نکته: چون در ۴ کيلوهرتز پاسخي ثبت نشده است ما فرض را بر اين مي گيريم آستانه ۱۰۵ دسي بل است.

 

توجه:

۱٫    با توجه به مباحث گفته شده تست هاي ABR  و ASSR اطلاعاتي از فرکانس هاي ۱۲۵ و ۲۵۰ و ۸۰۰۰ هرتز در اختيار شنوايي شناس قرار نمي دهند ازاينرو لازم است حتما تست هاي رفتاري فري فيلد حداقل يک بار انجام شود.

۲٫    با توجه به اينکه شنوايي، نوزادان و کودکان ممکن است در سال هاي اوليه تولد نوسان داشته باشد حتما لازم است که تست هاي ABR و ASSR هر ۳ الي ۶ ماه يکبار تا ۲ سالگي تکرار شود.

۳٫    فاکتورهاي اصلاحي در منابع مختلف مقداري تفاوت دارند ازاينرو توصيه مي شود طبق فاکتورهاي اصلاحي گفته شده در بالا عمل کنيد.

 انجام کلیه تست های کم شنوایی و تجوی سمعک کودکان در کلینیک شنوایی

با احترام

دکتر وحيد مرادي

 

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با نجوا