انواع سمعک براساس تکنولوژی - سمعک نجوا

انواع سمعک براساس تکنولوژی

 در انواع سمعک

سمعک ها بر اساس تکنولوژی به ۴ دسته تقسیم( انواع سمعک بر اساس اندازه  )می شوند:

دو رده اول در حال حاضر تولید نمی شوند و کیفیت صدای این سمعک ها مطلوب نمی باشد. اما دو رده دیگر بسیار صدای واضح و صافی را برای بیماران کم شنوا فراهم می کنند.

سمعک های دیجیتالی و هوشمند قابلیت اتصال با بلوتوث و وایرلس را دارند و بیمار می تواند به راحتی صدای تلفن و تلویزیون را بشنود و می تواند از طریق تلفن همراه خود صدای سمعک را کم و زیاد و حتی برنامه ها را تغییر دهند.

از ویژگی های سمعک هوشمند، اندازه سمعک می باشد که در مقایسه با سایر تکنولوژی های بسیار کوچک است. سمعک های پشت گوشی و داخل گوشی با تکنولوژی هوشمند بسیار کوچک می باشد. در شکل زیر سمعک پشت گوشی با تکنولوژی هوشمند را نشان می دهد:

سمعک

سمعک پشت گوشی

 

سمعک+انواع سمعک براساس تکنولوژی+سمعک نامرئی+سمعک داخل گوشی+سمعک پشت گوشی+سمعک هوشمند+سمعک دیجیتال+سمعک شارژی+سمعک بدون باتری
پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با نجواانواع سمعک براساس اندازهمراقبت و نگهداری سمعک