اثر انسداد در سمعک چیست| چگونه مدیریت آن

 در مقالات مخصوص همکار

اثر انسداد در سمعک چیست ؟

اثر انسداد در سمعک چیست و چگونه رخ میدهد؟

در حالت طبیعی که کانال گوش باز است و مانعی جلوی آن را نگرفته است صدای حاصله از حرف زدن و حرکت فک(غذا خوردن) که انرژی آن در فرکانس های بم است از طریق مجرای گوش خارج می شود.

ازاین رو در شرایطی که مجرای گوش به وسیله سمعک مسدود می شود این انرژی نمی تواند فرار کند و سبب پدیده اثر انسداد (occlusion effect) می شود.

که یک نوع احساس بلندی غیرطبیعی صدا خود یا دیگران می باشد و بیماران اغلب بیان می کنند صدای آنها شبیه حرف زدن در غار و بشکه است یا احساس پری گوش یا پیچش صدا دارند.

سمعک

سمعک داخل گوشی

طبق بررسی های انجام گرفته در افراد نرمال و کم شنوایی حسی عصبی که کم شنوایی فرکانس های پایین آنها زیر ۴۰ تا ۵۰ دسی بل است اثر انسداد رخ می دهد و این میزان بلندی صدا حتی تا ۲۵ دسی بل میرسد.

لازم به ذکر است در بیماران با کم شنوایی انتقالی و آمیخته این مشکل دیده نشده است.

علاوه بر پدیده اثر انسداد گاهی پدیده Ampclusion نیز دیده می شود، در Ampclusion بیمار تنها صدای خود را بلندتر می شنود ولی در شنیدن صدای دیگران مشکل ندارد.

این امر به خاطر تقویت بالای صداهای فرکانس پایین است.

ولی در اثر انسداد علاوه بر صدای خود در شنیدن صدای دیگران هم مشکل دارد

 

راه حل

۱: کاهش بهره فرکانس پایین:

این راه حل در بیمارانی که Ampclusion هستند بهترین گزینه محسوب می شود ولی اگر بیمار از اثر انسداد رنج می برد به تنهایی نمی تواند مشکل را حل کند.

۲: گذاشتن ونت:

گذاشتن ونت می تواند مشکل اثر انسداد را بطور موثری حل کند.

اما طبق مطالعات ونت کوچکتر از ۲ میلی متر اثر برجسته ایی در کاهش اثر انسداد ندارد و خود این قضیه سبب بزرگتر شدن سایز سمعک می شود که در بیمارانی که تمایل به استفاده از سمعک CIC(سمعک داخل گوشی یا سمعک نامرئی) دارند و کانال آنها کوچک باشد استفاده از ونت بزرگ محدود می شود. البته در این شزایط می توان از ونت شیاری استفاده کرد.

ونت

انواع ونت

اما اثر سایز ونت بر پاسخ سمعک به چه صورت است.

تاثیر ونت بر پاسخ فرکانسی

تاثیر ونت

همانطور که دیده می شود وقتی سایز ونت افزایش می یابد دو اتفاق رخ می دهد:

  • میزان فرار فرکانس های بم بیشتر می شود.
  • میزان فرار مناطق فرکانس به سمت فرکانس های بالاتر هم کشیده میشود.

ازاینرو باید توجه داشت اگر کم شنوایی بیمار ski slope باشد باید در انتخاب سایز ونت دقت نمود.

زیرا از یک طرف چون مناطق فرکانس پایین کم شنوایی نرمال است ونت بزرگ لازم است و از طرفی ونت بزرگ سبب فرار انرژی در ۱ تا ۲ کیلو هرتز می شود که در این مناطق بیمار افت دارد و نیاز به تقویت دارد.

کم شنوایی فرکانس بالا

کم شنوایی

۳: افزایش طول قالب سمعک:

در کتاب سمعک Hearing Aid نوشته پروفسور دیلون، هرچه تماس قالب با کانال گوش بیشتر شود علاوه بر حل مشکل فیدبک(سوت سمعک) مشکل اثر انسداد هم کمتر می شود.

اثر انسداد

اثر انسداد در سمعک چیست

۴: سمعک OPEN:

سمعک های open به علت آنکه امکان خروج صدای فرکانس پایین را فراهم می کند در حل مشکل اثر انسداد بسیار کار آمد هستند و به علت پیشرفت سیستم های فیدبک در چند سال اخیر حتی در بیمارانی که کم شنوایی آنها در فرکانس پایین کم و در فرکانس بالا زیاد باشد تجویز این سمعک ها بسیار گزینه مطلوبی می باشند.

انواع سمعک پشت گوشی

سمعک بدون قالب

 

وحید مرادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید یحیی حسینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

وزوز گوشسوت سمعک