تیر ۲۱, ۱۳۹۵
مراقبت و نگهداری سمعک

مراقبت و نگهداری سمعک

مراقبت و نگهداری سمعک مراقبت و نگهداری سمعک چگونه است ؟ اگر شما از سمعک‌ (پشت گوشی (BTE)، داخل گوشی(ITE) و یا داخل کانال(CIC) ) استفاده می نمایید. نظافت روزانه آنها برای اطمینان از عملکرد مناسب این سمعک‌ها بسیار ضروری می باشد. سمعک‌های پشت گوشی با یک پارچه خشک، سمعک و قالب آن را تمیز نمائید. هرگز خود سمعک را نشوئید! مطمئن شوید که هیچ جرمی، داخل دهانه سمعک و یا قالب نشده […]