بهمن ۱۰, ۱۳۹۶
تست شنوايی گفتاری

تست شنوايی گفتاری

تست شنوايی گفتاری : تست شنوايی گفتاری چیست و چگونه انجام میشود؟ ارزیابی آستانه دریافت گفتار در ارزیابی شنوایی کودک ۲ تا ۴ سال می‌توان آستانه دریافت گفتار برای هر گوش را جداگانه به‌دست آورد. اگرچه ارزیابی SRT  می‌تواند توسط گوشی داخل گوشی در کودکان ۳ تا ۴ سال به‌راحتی انجام شود. اما برخی معتقدند که در شروع ۲ سالگی باید از میدان صوتی برای SRT دو گوشی استفاده نمود. […]
بهمن ۵, ۱۳۹۶
ارزیابی شنوایی کودکان با تشویق بینایی

ارزیابی شنوایی کودکان با روش تشویق بینایی

ارزیابی شنوایی کودکان با تشویق بینایی : ارزیابی شنوایی کودکان با تشویق بینایی چگونه است؟ روش‌های ادیومتری با تقویت بینایی(VRL) اصطلاح ادیومتری تقویت بینایی، بر اساس تکنیک ادیومتری تقویت‌شده همراه با جهت‌یابی بوده که برای ارزیابی راه هوایی و استخوانی قابل‌استفاده است. در این روش از اسباب‌بازی‌های نورانی که در داخل جعبه‌های پلاستیکی دودی‌شکل قرارگرفته‌اند، برای تقویت استفاده می‌کنیم که برای شرطی شدن کودک همزمان با محرک شنوایی چراغ هم […]