بهمن ۵, ۱۳۹۶
ارزیابی شنوایی کودکان با تشویق بینایی

ارزیابی شنوایی کودکان با روش تشویق بینایی

ارزیابی شنوایی کودکان با تشویق بینایی : ارزیابی شنوایی کودکان با تشویق بینایی چگونه است؟ روش‌های ادیومتری با تقویت بینایی(VRL) اصطلاح ادیومتری تقویت بینایی، بر اساس تکنیک ادیومتری تقویت‌شده همراه با جهت‌یابی بوده که برای ارزیابی راه هوایی و استخوانی قابل‌استفاده است. در این روش از اسباب‌بازی‌های نورانی که در داخل جعبه‌های پلاستیکی دودی‌شکل قرارگرفته‌اند، برای تقویت استفاده می‌کنیم که برای شرطی شدن کودک همزمان با محرک شنوایی چراغ هم […]
بهمن ۳, ۱۳۹۶
انواع پاسخ های رفتاری کودکان ۹ تا ۲۴ ماه

انواع پاسخ های رفتاری کودکان ۹ تا ۲۴ ماه

انواع پاسخ های رفتاری کودکان ۹ تا ۲۴ ماه انواع پاسخ های رفتاری کودکان ۹ تا ۲۴ ماه چگونه است؟ BOA در ۹ تا ۱۳ ماه برای کودک در این سن، ترس از افراد غریبه یک فرایند عادی است. غرابت یک حالت روانی طبیعی است که به دلیل فقدان تکامل روانی است. در نتیجه شنوایی‌شناس برای ارزیابی کودک نیاز به اتاق تاریک دارد تا کودک احساس آرامش داشته باشد. در […]