بهمن ۷, ۱۳۹۶
ارزیابی شنوایی کودکان با تشویق چشایی

ارزیابی شنوایی کودکان با تشویق چشایی

ارزیابی شنوایی کودکان با تشویق چشایی (میوه، غذا) ارزیابی شنوایی کودکان با تشویق چشایی چگونه است؟ آیا سنجش شنوایی نوزادان با تشویق چشایی امکان پذیر است؟ ادیومتری با تقویت چشایی (TROCA) ادیومتری با تقویت چشایی که نوعی عامل شرطی است با پاسخ رفتاری مناسب کودک، از تقویت خوراکی (آبنبات، شکلات و غیره) استفاده می‌شود. همچنین تحریکات بینایی در شکل چراغ های چشمک زن، حرکت فیلم های کارتنی، حرکت عروسک می‌تواند […]