تیر ۲۳, ۱۳۹۵
انتقال فرکانسی

انتقال فرکانسی/ تراکم فرکانسی در سمعک چیست و چه کاربردی دارد؟

انتقال فرکانسی/ تراکم فرکانسی در سمعک چیست و چه کاربردی دارد؟ انتقال فرکانسی : در تعدادی از بیماران کم شنوا علیرغم تجویز سمعک مناسب پاسخ های تقویت یافته مطلوبی را نشان نمی دهند. برای مثال در ادیوگرام زیر امکان دارد بعد تجویز مطلوب سمعک با بهره مناسب آستانه های زیر در حالت تقویت شده حاصل شود. ۸۰۰۰ ۴۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۲۵۰ فرکانس ۹۵ ۷۰ ۳۵ ۲۵ ۲۰ ۲۰ آستانه […]
تیر ۲۱, ۱۳۹۵
سمعک زیمنس

سمعک Siemens

سمعک زیمنس: سمعک زیمنس (سمعک سیگنیا): سمعک زیمنس یکی از قدیمی ترین و بهترین سمعک های دنیا است که در ایران نیز طرفدارن زیادی دارد. این سمعک در کشور آلمان ساخته می شود. اخیرا نام سمعک زیمنس به سمعک سیگنیا signia تغییر یافته است. سمعک زیمنس تکنولوژی بسیار پیچیده ایی دارد و انواع سمعک داخل گوشی و پشت گوشی و نامرئی را تولید میکند. همچنین این سمعک انواع سمعک با قدرتهای […]