بهمن ۱۴, ۱۳۹۶
ارزیابی شنوایی کودکان عقب ماندگی ذهنی

ارزیابی شنوایی کودکان با مشکل عقب ماندگی ذهنی

ارزیابی شنوایی کودکان عقب ماندگی ذهنی ارزیابی شنوایی کودکان عقب ماندگی ذهنی به چه صورت انجام میگیرد؟ عقب ماندگی ذهنی: قانونی که باید در این کودکان توجه شود این است که اگر تنها به کم توانی ذهنی مبتلا باشد، در تمام مراحل مطابق با سن خود رفتار می‌کند. این قانون در همه‌ی موارد صادق است. به‌جز مواردی که علاوه بر MR، کودک دچار اوتیسم یا (CP) باشد. این گروه از […]