تیر ۲۳, ۱۳۹۵
انتقال فرکانسی

انتقال فرکانسی/ تراکم فرکانسی در سمعک چیست و چه کاربردی دارد؟

انتقال فرکانسی/ تراکم فرکانسی در سمعک چیست و چه کاربردی دارد؟ انتقال فرکانسی : در تعدادی از بیماران کم شنوا علیرغم تجویز سمعک مناسب پاسخ های تقویت یافته مطلوبی را نشان نمی دهند. برای مثال در ادیوگرام زیر امکان دارد بعد تجویز مطلوب سمعک با بهره مناسب آستانه های زیر در حالت تقویت شده حاصل شود. ۸۰۰۰ ۴۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۲۵۰ فرکانس ۹۵ ۷۰ ۳۵ ۲۵ ۲۰ ۲۰ آستانه […]