تیر ۲۲, ۱۳۹۵
اثر انسداد در سمعک

اثر انسداد در سمعک چیست؟ و چگونه می توان آن را مدیریت کرد؟

اثر انسداد در سمعک اثر انسداد در سمعک چیست؟ در حالت طبیعی که کانال گوش باز است و مانعی جلوی آن را نگرفته است صدای حاصله از حرف زدن و حرکت فک(غذا خوردن) که انرژی آن در فرکانس های بم است از طریق مجرای گوش خارج می شود. ازاینرو در شرایطی که مجرای گوش به وسیله سمعک مسدود می شود. این انرژی نمی تواند فرار کند و سبب پدیده اثر […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۵

کتاب ارزیابی شنوایی کودکان

فصل۱ (انواع کم شنوایی) فصل دوم (تکامل شنوایی و مداخله زودهنگام) فصل۳ (آزمون های رفتاری شنوایی) فصل۴ (جنبه های پزشکی کم شنوایی) فصل ۵: اوتیت میانی فصل ۶: آزمون‌های فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی فصل ۷: نوروپاتی شنوایی فصل۸: مدیریت وزوز در کودکان فصل ۹: اختلالات پردازش شنوایی مرکزی
مشاوره و تجویز انواع سمعک های پشت گوشی، داخل گوشی و کاملا نامرئی برای بزرگسالان و کودکان
با ما تماس بگیرید
X
سمعک قابل شارژ | سمعک بدون باتری  
¤