عدم تشکیل گوش خارجی

مرداد ۵, ۱۳۹۶
سمعک استخوانی

سمعک استخوانی

سمعک استخوانی چیست؟ سمعک استخوانی نوعی سمعک است که برخلاف سمعک های مرسوم صدا را تبدیل به ارتعاشات مکانیکی می کند و از این طریق فرد می تواند از طریق استخوان پشت گوش صدا را بشنود.   چه بیمارانی کاندید استفاده از این نوع سمعک هستند؟ بیماران با عدم تشکیل گوش خارجی و میانی بیماران با انسداد کانال گوش بیماران با عفونت گوش مقاوم به درمان بیماران با ناشنوایی یک […]
مشاوره و تجویز انواع سمعک های پشت گوشی، داخل گوشی و کاملا نامرئی برای بزرگسالان و کودکان
با ما تماس بگیرید
X
قوی ترین سمعک پشت گوشی  
¤