عدم تشکیل لاله گوش

مرداد ۵, ۱۳۹۶
سمعک استخوانی

سمعک استخوانی

سمعک استخوانی چیست؟ سمعک استخوانی نوعی سمعک است که برخلاف سمعک های مرسوم صدا را تبدیل به ارتعاشات مکانیکی می کند و از این طریق فرد می تواند از طریق استخوان پشت گوش صدا را بشنود.   چه بیمارانی کاندید استفاده از این نوع سمعک هستند؟ بیماران با عدم تشکیل گوش خارجی و میانی بیماران با انسداد کانال گوش بیماران با عفونت گوش مقاوم به درمان بیماران با ناشنوایی یک […]