تیر ۱۸, ۱۳۹۵
وزوز گوش

مهار وزوز گوش با سمعک | کارآمدی آنها در مهار وزوز

وزوز گوش: وزوز گوش و مهار آن با سمعک: وزوز گوش (tinnitus) مشکلی می‌باشد که در آن فرد صداهایی همچون وزوز، زنگ یا سایر صداها گه بنظر می‌رسد در منشاءشان گوش یا سر است، می‌شوند. امروزه برندهای سمعک تمرکز ویژه ایی بر ساخت و طراحی سمعک های اختصاصی برای مهار وزوز(tinnitus) می باشند. در شکل زیر نمونه ایی از این برندها آورده شده است(۱). (signia همان زیمنس می باشد). مکانیزم […]