شنیدن در جلسات اداری

آذر ۲۸, ۱۳۹۵
بهبود رضایت بیمار از سمعک

بهبود رضایت بیمار از سمعک

بهبود رضایت بیمار از سمعک : بهبود رضایت بیمار از سمعک چگونه است؟ چرا در تعدادی از بیماران از سمعک خود راضی نیستند؟ علت این امر چیست؟ علت نارضایتی بیمار از سمعک چیست؟ از مشکلات اصلی که سبب می شود بیمار از سمعک راضی نباشد و در نتیجه سمعک خود را مرجوع کند میزان فهم گفتار در محیط های شلوغ می باشد. به طور کلی از گزینه هایی که می […]