مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
قیمت سمعک

چه عواملی بر روی قیمت سمعک اثر می گذارد؟

قیمت سمعک : قیمت سمعک چه عواملی بر روی آن اثر می گذارد؟ سمعک با قیمت مناسب جمله ایی است که همیشه بیماران از متخصصین شنوایی شناس جویا می شوند. قیمت سمعک بستگی به چند عامل دارد: قدرت سمعک سایز سمعک تکنولوژی سمعک تعداد کانال سمعک گارانتی سمعک   قدرت سمعک: اگر بیمار بخواهد سایز سمعک کوچک بماند درحالیکه قدرت آن زیاد شود قیمت سمعک بشدت افزایش می یابد. سایز […]