شنوایی‌شناس و کودک

بهمن ۱, ۱۳۹۶

علائم تاخیر گفتار در کودکان

علائم تاخیر گفتار در کودکان علائم تاخیر گفتار در کودکان چیست ؟ علاوه بر انجام آزمون‌های شنوایی ، شنوایی‌شناس می‌تواند از رفتارهای شنوایی کودک از طریق سؤال از والدین کودک جویا شود. ترتیب سؤالاتی که می‌توان در تاریخچه گیری پرسید شامل: الف)در صفر تا ۴ ماه: زمانی که نوزاد خوابیده است. آیا با صدای نویز ناگهانی از خواب بیدار می‌شود یا نسبت به صدای بلند عکس‌العمل نشان می‌دهد؟ ب)در ۴ […]