تیر ۲۱, ۱۳۹۵
سوت سمعک

فیدبک سمعک(سوت سمعک) | عوامل ایجاد فیدبک | راه حل فیدبک

سوت سمعک: سوت سمعک و راه حل آن چیست؟ فیدبک نوعی صدای صوت در سمعک است در حالت عادی نباید این صدا وجود داشته باشد. اما در صورت وقوع فیدبک درک گفتار بیمار کاهش می یابد و از لحاظ سایکولوژی سبب آزردگی بیمار می شود. عوامل متعددی باعث فیدبک می شوند ازاینرو باید به ترتیب موارد زیر چک شود (۲-۱): انجام اتوسکوپی و بررسی انسداد کانال به علت تجمع جرم […]
مشاوره و تجویز انواع سمعک های پشت گوشی، داخل گوشی و کاملا نامرئی برای بزرگسالان و کودکان
با ما تماس بگیرید
X
وزوز گوش       
¤