0

کم شنوایی ناشی از سن یا پیرگوشی

کم شنوایی ناشی از سن یا پیرگوشی کم شنوایی ناشی از سن یا پیرگوشی چیست؟ اصطلاح پیرگوشی به کم شنوایی حسی عصبی ناشی از افزایش سن اشاره دارد. پیرگوشی یکی از سه مشکل اساسی در محدوده سنی بین ۶۵ تا ۷۴ [...]

0

موسیقی و بهبود درک گفتار در کودکان کم شنوا

بهبود درک گفتار: بهبود درک گفتار در کودکان کم شنوا چگونه صورت میگیرد؟ در پردازشگر های سمعک و کاشت حلزون برنامه ایی تحت موسیقی (Music) وجود دارد که باید توسط شنوایی شناس فعال گردد. در این سمعک ها [...]