0

کم شنوایی ناشی از سن یا پیرگوشی

کم شنوایی ناشی از سن یا پیرگوشی   اصطلاح پیرگوشی به کم شنوایی حسی عصبی ناشی از افزایش سن اشاره دارد. پیرگوشی یکی از سه مشکل اساسی در محدوده سنی بین ۶۵ تا ۷۴ سال می باشد. که طبق مطالعات انجام [...]

0

موسیقی و بهبود درک گفتار در کودکان کم شنوا

بهبود درک گفتار در کودکان کم شنوا چگونه صورت میگیرد؟ در پردازشگر های سمعک و کاشت حلزون برنامه ایی تحت موسیقی (Music) وجود دارد که باید توسط شنوایی شناس فعال گردد. در این سمعک ها تن های مختلف [...]