0
توسط
ارسال شده در

اولین همایش توانبخشی ابن سینا

توانبخشی عصبی محورهای همایش: تعاملات تیم درمانی در توانبخشی عصبی ضایعات شنیداری- تعادلی، محیطی- مرکزی کاشت حلزون کاردرمانی در اختلالات ذهنی،جسمی و روانی-اجتماعی اختلالات طیف اتیسم و رشدی-عصبی [...]