2

میزان کم شنوایی و پیامدهای آن در کودکان

میزان کم شنوایی و پیامدهای آن در کودکان میزان کم شنوایی و پیامدهای آن در کودکان چگونه است؟ مانندبزرگسالان کم شنوایی در کودکان چندین درجه است که هر کدام منجر به مشکلات خاصی در کودک میشود. در ادامه [...]

0

کانال سمعک و کم شنوایی

سمعک و کم شنوایی سمعک و کم شنوایی :در یک مطالعه بسیار وسیع در آمریکا ۱۱۵۶ ادیوگرام(نوار گوش) از بیماران را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت به ۱۵ نوع از اشکال مختلف آنها را طبقه بندی کردند. سپس [...]