0
توسط
ارسال شده در

فروش باتری انواع سمعک

فروش باتری انواع سمعک فروش باتری انواع سمعک ،سمعک های مختلف با سایز و قدرت متفاوت دارای باتری با سایز های متفاوت می باشد. به طور کلی هر چه میزان کم شنوایی بیشتر باشد نیاز به قدرت بیشتر و در نتیجه [...]

0

انواع باتری سمعک

انواع باتری سمعک: انواع باتری سمعک در سطح کشور وجود دارد. پس از تهیه سمعک ،برای استفاده از آن به باتری نیازدارید . در برخی موارد که سمعک به خوبی کار نمیکند یکی از دلایل می تواند تمام شدن باتری [...]