خانه اصلی

مجتمع پزشکی

آدرس:
خیابان جمهوری – خیابان شیخ هادی پلاک 156 - مجتمع پزشکی دورنیان
تلفن:
روزهای کاری:
  • 8 - 16
  • 8 - 15

مجتمع پزشکی

آدرس:
خیابان جمهوری – خیابان شیخ هادی پلاک 156 - مجتمع پزشکی دورنیان
تلفن:
روزهای کاری:
  • 8 - 16
  • 8 - 15

مجتمع پزشکی

آدرس:
خیابان جمهوری – خیابان شیخ هادی پلاک 156 - مجتمع پزشکی دورنیان
تلفن:
روزهای کاری:
  • 8 - 16
  • 8 - 15

مجتمع پزشکی

آدرس:
خیابان جمهوری – خیابان شیخ هادی پلاک 156 - مجتمع پزشکی دورنیان
تلفن:
روزهای کاری:
  • 8 - 16
  • 8 - 15

آیا می خواهید از کلینیک ما بازدید کنید؟ تست و مشاوره رایگان!

برخی خدمات کلینیک شنوایی و سمعک نجوای ایرانیان

انواع برندهای سمعک