کودک کم شنوا و میزان قدرت سمعک - سمعک نجوا

کودک کم شنوا و میزان قدرت سمعک

 در انواع سمعک, مقالات خرید سمعک, مقالات مخصوص بیمار

تجویز سمعک در کودکان

 

آیا قدرت سمعک برای کودک من مناسب است؟

بهترین راه حل برای فهمیدن این مسئله چیست؟

در بسیاری از مواقع با صداسازی و واکنش کودک به صدا می توان میزان دریافت صداها را تخمین زد.

اما بهترین راه حل تست آستانه شنوایی با سمعک است.

در این تست سمعک بر روی گوش کودک قرار دارد و از طریق بلندگر فرکانس های های مختلف را ارائه می دهیم و واکنش کودک را ثبت می کنیم.

سنجش شنوایی کودک

به شکل دقت کنید:

در این حالت سمعک بر روی گوش قرار دارد و تک تک فرکانس ها را از شدت های بالا ارائه می دهیم

و مرحله به مرحله با عکس العمل مناسب کودک شدت را کاهش می دهیم تا سطح شدتی که دیگر حتی با سمعک جواب ندهد.

این نوع ارزیابی دقیق ترین ارزیابی در کودکان می باشد.

برای نمونه به نوار گوش کودک زیر در حالت بدون سمعک و با سمعک توجه نمایید:

سنجش شنوایی کودک

همانطور که مشاهده می کنید این کودک با سمعک تمام صداها را دریافت می کند

و می توان گفت همچون کودک با شنوایی نرمال صداها را می شنود.

چگونه با تست های ABR و ASSR سمعک را در کودکان تنظیم کنیم؟

 

در مقابل به کودک زیر توجه نمایید:

سمعک در کودکان

این کودک در فرکانس های پایین دریافت صدا مناسب دارد ولی در فرکانس های میانه و بالا دریافت صدا مناسب نیست.

هدف از این مثال ها تنها یادآوری این مطلب است که

اگر می خواهید از دریافت مطلوب صدا در کودک خود مطمئن شوید باید تست با سمعک را حتما انجام دهید.

کلینیک تخصصی نجوای ایرانیان

کلینیک شنوایی و سمعک مخصوص نوزادان و کودکان

تجویز سمعک در کودکان+تجویز سمعک در کودکان+تجویز سمعک در کودکان+تجویز سمعک در کودکان+تجویز سمعک در کودکان
پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

بهترین مدل سمعک