کم شنوایی و زوال مغز-کم شنوایی|درمان کم شنوایی|?سمعک نجوا?

کم شنوایی و زوال مغز

 در کم شنوایی, مقالات خرید سمعک, مقالات مخصوص بیمار

کم شنوایی و شناخت:

کم شنوایی و زوال مغز یکی از معضلات و مشکلات در سنین بالا می باشد.

در این سن فرد دچار ضعف در حلزون و عصب شنوایی می شود.

این بخش ها عملکرد نرمال خود را از دست می دهند و به کم شنوایی حسی عصبی معروف می باشد.

معمولا کم شنوایی فرکانس بالا به صورت دو طرفه و به یک میزان در هر دو گوش دیده می شود

فرد در محیط ساکت صدا را به خوبی می شنود

در محیط پر سروصدا در درک گفتار دچار مشکل می شود.

از دیگر مشکلاتی که می تواند به واسطه کم شنوایی بخصوص در افراد مسن ایجاد شود احتمال ایجاد زوال مغز یا آلزایمر و وزوز گوش است.

 

مقاله ای در رابطه با کم شنوایی و زوال مغز:

به نتایج مقاله ای که در سال ۲۰۱۳ در طی ۶ سال در روی گروه سالمند با هدف بررسی و نقش کم شنوایی و زوال مغز انجام شده است توجه کنید:

نتایج حاکی از شیوع بیشتر (۴۱درصد بیشتر) مشکلات شناختی در افراد با کم شنوایی نسبت به افراد با شنوایی نرمال بود.

در آزمون های شناختی انجام شده افراد با کم شنوایی امتیاز کمتری نسبت به افراد نرمال داشتند.

به طور کلی با افزایش کم شنوایی میزان مشکلات شناختی بیشتر یا امتیاز در تست های شناختی کمتر بدست آمد.

افراد با کم شنوایی  ۲۴ درصد بیشتر از افراد با شنوایی نرمال در معرض مشکلات شناختی بودند.

همچنین در مقایسه ای که بین افراد کم شنوا با سمعک و بدون سمعک انجام شد نتایج نشان داد:

امتیاز شناختی بالاتر در افراد استفاده کننده از سمعک دیده شد.

 

پس به طور کلی کم شنوایی می تواند در سرعت بخشیدن به کاهش شناختن و شیوع مشکلات شناختی(۳۰ تا ۴۰ درصد) در افراد سالمند نقش مهمی داشته باشد.

نتایج این مطالعه و مطالعات قبلی از ارتباط معنی دار بین افزایش کم شنوایی و عملکرد شناختی ضعیف تر بر روی تست های شناختی زبانی و غیر زبانی حاکی است.

 

کم شنوایی و زوال مغز

 

در نتیجه استفاده از سمعک در چند جنبه برای افراد سالمند مفید می باشد:

سمعک میزان کم شنوایی این افراد را جبران می کند و از ابتلا به سایر مشکلات نظیر وزوز گوش جلوگیری می کند.

توانبخشی کم شنوایی نظیر استفاده از سمعک می توان از ایجاد این چنین مشکلات شناختی جلوگیری کرد.

همانطور که در مقالات قبلی صحبت شده بود با پیشرفت تکنولوژی در سمعک ها، ویژگی های و اپشن هایی برای سمعک وجود دارد.

می توان به عنوان یک روش درمانی در افراد با وزوز در نظر گرفته شود.

(برای اطلاعات بیشتر مقالات مربوط در بخش وزوز خوانده شود)

با پیشرفت تکنولوژی سمعک ها در اندازه، تکنولوژی و قدرت های متفاوتی وجود دارند

که برای هر فرد نیاز به ارزیابی دقیق شنوایی و انتخاب مناسب ترین سمعک می باشد.خروپف و درمان آن و اثر آن بر شنوایی 

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با نجواسمعک و وزوز گوش